Anunt

Serviciul de dirigentie de santier pentru urmarirea executiei lucrarilor pentru obiectivul de investiții “INFIINTAREA CENTRULUI DE EXCELENTA – CARMEN SYLVA – PENTRU SERVICII EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE INTEGRATE SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE SUD”, finantat in cadrul …

Anunt

Serviciul de dirigentie de santier pentru urmarirea executiei lucrarilor pentru obiectivul de investiții “INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCATIONALE SI RECREATIVE – ION MOVILA – SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE NORD”, finantat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020; AXA PRIORITARĂ 13: SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII; PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B …

Răspuns la solicitare de clarificări nr. 1

Solicitarea de clarificări nr. 1 primită în data de 21.05.2020: “in vederea participării la licitaţia publică de atibuire a contractului de salvamar din sezonul estival 2020 în oraşul Eforie, după luarea la cunoştinţă a caietului de sarcini cu nr. inreg. 10028/18.05.2020 publicat în SICAP în cadrul anunţului cu numărul ADV114719, vă rugam sa ne puneţi la dispoziţie numărul contului de depunere a garanţiei de participare”. Răspuns: În cadrul anunţului tip “Anexa 2” publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sub nr. ADV1147919 la rubrica “Condiţii de participare” sunt specificate “garanţie de participare şi cerinţe minime conform documentaţiei de atribuire” iar la rubrica “Informaţii suplimentare” este specificată pagina de internet a autorităţii contractante …

Procedura proprie achizitii servicii de salvare acvatica si posturi de prim ajutor

Servicii de salvare acvatică-salvamari şi posturi de prim ajutor. Cantitatea totala: 22 posturi de observare, două baze de salvare nautică şi două posturi de prim ajutor. Dotarea cu personal se va realiza în conformitate su cerintele şi standardele legale în vigoare. Durata maximă a contractului este de 115 de zile, cu începere de la data emiterii Ordinului de începere a executării contractului (nu mai devreme de 8 iunie 2020) şi până la data de 30 septembrie 2020 inclusiv. Programul zilnic de lucru este 8.00 – 19.00 cu excepţia a 31 de zile, respectiv perioada 15 iulie – 14 august inclusiv când programul zilnic este 08.00-20.00 …

Festivalul Online Creativ Eforie 2020

Primăria Orașului Eforie organizează pentru copiii și tinerii din oraș Festivalul On-line Creativ Eforie 2020 #CreșteFrumos cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. EDIȚIA I se adresează pasionaților de muzică începând de la vârsta de 5 până la 15 ani și pasionaților de pictură cu vârste cuprinse între 3 și 15 ani …

Skip to content