Rezultate proba scrisa examen promovare in grad profesional

Rezultatul probei scrise la examenul  organizat pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui deținut

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj proba scrisa Rezultatul probei scrise
1 C. V-A

1634/25.01.2021

83,66 ADMIS
2 C. D.

1636/25.01.2021

80.66 ADMIS
3 P. G.-I.

1635/25.01.2021

84.66 ADMIS
4 P. I.-M..

1743/26.01.2021

85,33 ADMIS
5 S.A.

2392/02.02.2021

84,33 ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 17.02.2021, ora 14.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 4

Afisat azi, 15.02.2021, ora 13.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1, precum si la sediul din str Avram Iancu nr 3

 Secretar al Comisiei de concurs: GGF

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut