Rezultat proba scrisa- concurs recrutare functie publica de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Executari Silite

Rezultatul probei scrise la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional superior din cadrul Birou Executari Silite
 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului
Nr inregistrare cerere
Punctaj proba scrisa Rezultatul probei scrise
1 U.A 22318/25.08.2021 51,3 ADMIS
2

 

  • Se poate formula contestaţie pentru rezultatul obtinut, în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 16.09.2021, ora 13.30, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3

 

     Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Afisat azi, 14.09.2021, ora 13.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1, precum si la sediul din Eforie Sud, str Avram Iancu nr 3

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut