Rezultatul probei scrise la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional superior din cadrul Birou Executari Silite

 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj proba scrisa Rezultatul probei scrise
1 U.A 22318/25.08.2021 51,3 ADMIS
2      

 

  • Se poate formula contestaţie pentru rezultatul obtinut, în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 16.09.2021, ora 13.30, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3

 

     Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Afisat azi, 14.09.2021, ora 13.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1, precum si la sediul din Eforie Sud, str Avram Iancu nr 3

Sari la conținut