Masuri de mediu si clima 2021

Materiale informative:

 Informare privind planificarea sesiunilor de instruire organizate în anul 2021  la nivelul Direcțiilor Agricole județene și al Agenției Naționale a Zonei Montane pentru dobândirea de către beneficiarii M.10 și M.11 din PNDR 2014-2020 a competențelor necesare implementării angajamentelor

 Informare privind modalitatea de gestionare a angajamentelor aferente Măsurii 10 – Agro-mediu și climă și/sau Măsurii 11 – Agricultura ecologică din PNDR 2014-2020 în situația dispunerii unor măsuri de combatere a ambroziei

1. Broșura privind măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole în anul 2021;
2. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 10 – Agro-mediu și climă din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;
3. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 11 – Agricultură ecologică din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;
4. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;
5. Pliant privind Pachetul 8 – Rase în pericol de abandon – 2021;
6. Lista soiurilor/hibrizilor de porumb, sorg, floarea-soarelui și soia eligibili pentru Pachetul 5 adresat adaptării la efectele schimbărilor climatice în cadrul Măsurii 10 din PNDR 2014-2020”;
7. Lista Organismelor de control pentru agricultura ecologică aprobate de MADR;
8. Broșura „Specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajiștilor”;
9. Broșura „Specii de plante indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată”;
10. Lista zonelor eligibile pentru măsurile de mediu și climă (M10, M11, M13);
11. Hărțile zonelor eligibile pentru M10, M11 și M13, pe județe;
12. Calendarele lucrărilor agricole pentru pachetele aferente M10;
13. Modelele caietelor de agro-mediu și agricultură ecologică și instrucțiunile de completare;
14. Pliant – Depune Cererea unică de plată;
15. Pliant IPA online;
16. Pliant privind schemele/măsurile de plată de care pot beneficia fermierii din România în Campania 2021;
17. Pliant privind normele de ecoconditionalitate – 2021;
18. Formularul cererii unice de plată pentru Campania 2021;
19. Instrucțiunile de completare a Cererii unice de plată – Campania 2021.

 

Puteti accesa linkul aici : https://madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html

Anunțul curent face parte din : Anunt Public
Sari la conținut