ÎNSCRIERE ÎN CREȘĂ pentru anul 2020 – 2021

Perioada de înscriere : 20 iulie – 31 iulie 2020

DOAR PE BAZĂ DE PROGRAMARE TELEFONICĂ

 NUMĂR DE LOCURI ALOCATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021:

* GRUPA MIJLOCIE (de la 1 la 2 ani) – 15 locuri

* GRUPA MARE ( de la 2 la 3 ani ) – 15 locuri

 În urma etapei de reînscriere în creșă, locurile rămase disponibile pentru înscriere sunt în număr de 16.

 Programările telefonice pentru depunerea dosarelor se vor face începând cu data de 9 iulie 2020 la:

Tel. 0783 116 625

(L-V 9.00 – 16.00)

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii, se va face la sediul Creșei Oraș Eforie în perioada 20-31 iulie 2020, respectând regulile impuse  cu privire la prevenirea răspândirii noului COVID-19

* LUNI – VINERI : 8.00 – 17.00

!!!Conform programării!!!

Ocuparea locurilor libere se va face :

  1. a) În ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare (copii de 2 până la 3 ani), grupa mijlocie ( copii de la 1 până la 2 ani);
  2. b) În limita locurilor rămase și, dacă este cazul,pe baza criteriilor generale de departajare, care se aplică dacă sunt mai multe solicitări decât numărul de locuri (apropierea de domiciliul copiilor, existența unui frate/ a unei surori al/a copilului înmatriculat/ă deja în creșă, părinte unic întreținător de familie, existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului);
  3. c) Criteriile generale și specifice vor fi aprobate de comisia desemnată în cadrul creșei până la data de soluționare a dosarelor, 5 august 2020.

Înscrierea se va face pe baza completării cererii – tip de către părinți/tutori/susținători legali.

(cererea se poate descărca de pe pagina de internet a Primăriei Eforie, www.primariaeforie.ro)

Datele cu caracter personal ce se regăsesc în cererea de înscriere în creșă, sunt folosite strict în vederea realizării dosarului personal al copilului, nefiind transmisibile către terțe instituții.

Sunt înscriși copiii cu vârsta 1 și 2 ani ( împliniți după 1 Septembrie 2020), fără a depăși vârsta de 3 ani.

Acte necesare înscrierii depuse la dosar :

– Cerere –  tip

– Certificat de naștere al copilului – copie;

– Copie CI părinți/ reprezentanți legali;

– Adeverință de salariu de la locul de muncă al ambilor părinți.

Download (PDF, 118KB)

Download (PDF, 284KB)

Anunțul curent face parte din : Anunt Public
Sari la conținut