Hotarare CLSU Eforie nr. 1 din 08.01.2022

H O T Ă R Â R E

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Eforie, întrunit în ședință extraordinară în data de 08.01.2022;
Având în vedere:
– Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19, modificata si actualizata,
– Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicata,modificata si actualizata,
– Prevederile H.G. nr. 34/2022, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Prevederile Ordinului de ministru comun (Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne) numărul 30/1/7 ianuarie 2022.;
– Prevederile H.C.N.S.U. nr. 1 / 07.12.2021;
– Prevederile Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 1 / 07.01.2022;
– Rata de incidență pentru UAT oraș Eforie comunicată pentru data de 07.01.2022 de căre DSP Constanța pe site-ul instituției de 1,9 / 1000 locuitori;

În temeiul art. 24 lit. b) din O.UG. nr. 21 din 15 aprilie 2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Indiferent de rata de incidenă cumulată la 14 zile, la nivelul oraşului Eforie se impune necesitatea respectării de către toți cetățenii, precum și de către operatorii economici, a măsurilor pentru prevenirea și răspândirea infectării cu SARS-CoV-2, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 34/2022, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și a anexelor acesteia, parte integrantă a prezentei hotărâri, respectiv:
● Măsuri privind creșterea capacității de răspuns – Anexa nr.1;
● Măsuri pentru asigurarea rezistenței comunităților – Anexa nr.2;
● Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc – Anexa nr.3.

Art. 2 La nivelul UAT Eforie ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE DOAR TIP MEDICAL SAU FFP2, astfel încât să acopere gura şi nasul, în toate spaţiile publice închise şi deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun, cu următoarele excepții:

• Copiii cu vârsta mai mica de 5 ani;
• Persoanele care sunt singure în birou;
• Prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
• Reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
• Vorbitorii aflați în spații închise sau deschise cu condiția respectării distanței de minimum 3 metri între aceștia și oricare dintre celelalte persoane din public;
• Persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc) sau activități sportive.

Art. 3. Nerespectarea de către cetăţeni și a operatorilor economici, a prevederilor prezentei hotărâri, atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Art. 4. Măsurile adoptate de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Eforie în cadrul hotărârilor anterioare, ce contravin celor din prezenta îşi vor înceta aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5 Măsurile adoptate prin prezenta, se vor aduce la cunoștința publică a cetățenilor oraşului Eforie prin publicarea pe pagina de internet oficială a instituției și se aplică pe perioada de 14 zile de la adoptare, iar în cazul în care rata de incidenţă creşte din nou, depăşind pragul de peste 3/1000 de locuitori, se vor aplica la 48 de ore măsurile aferente noii rate de incidenţă, înainte de încheierea celor 14 zile.

PREȘEDINTE COMITET LOCAL SITUAȚII DE URGENȚĂ EFORIE
PRIMAR
Robert-Nicolae ŞERBAN

Sari la conținut