Informare Contribuabili

rezultat final concurs recrutare functie publica de executie de politist local, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului Politie Locala

Rezultatul  final al concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de politist local , clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Politie Locala

 

  

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut la proba scrisa

 

Punctaj obtinut la proba interviu Punctaj final  obtinut Rezultatul
1 Gherghinoiu Bogdan George 75,066 78,33 153,396 ADMIS

  

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultat proba interviu- concurs organizat pentru ocuparea functiei publice de politist local, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului Politie Locala

 

Rezultatul probei interviu  a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de politist local , clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Politie Locala

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultat
1 Gherghinoiu Bogdan -George 78.33 ADMIS

 

 

  • Se poate formula contestaţie  în termen de cel mult  24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

 

 

            Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultat proba scrisa concurs politist local, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului Politie Locala

Rezultatul  probei scrise  a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de politist local , clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Politie Locala

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultat
1 Gherghinoiu Bogdan -George 75.066 ADMIS

 

 

  • Se poate formula contestaţie  în termen de cel mult  24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

            Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de politist local, clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Politie Locala

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR INSCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTĂ DE POLITIST LOCAL,CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT  DIN CADRUL SERVICIULUI POLITIE LOCALA

 

Nr crt Funcția publică vacantă Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 Politist local, clasa I, grad profesional asistent GHERGHINOIU BOGDAN-GEORGE ADMIS  
  • proba scrisă se va sustine în data de 23.12.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie din str Avram Iancu nr 3-SALA DE SEDINTE

    

 

Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultat final- concurs recrutare functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal- Compartiment Situatii de Urgenta

 

Rezultatul  final al concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului pentru Situatii de urgenta

 

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut la proba scrisa

 

Punctaj obtinut la proba interviu Punctaj final  obtinut Rezultatul
1 Niculescu George Sergiu 82.9 90.33 173.33 ADMIS

 

 

 

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultatul probei interviu – concurs pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului pentru Situatii de Urgenta

Rezultatul probei interviu  a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului pentru Situatii de Urgenta

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultat
1 Niculescu George Sergiu 90,33 ADMIS

 

 

  • Se poate formula contestaţie  în termen de cel mult  24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

             Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

Afisat azi, 17.12.2019, ora 12.45, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

rezultat proba scrisa concurs pt ocuparea functiei publice vacanta de inspector, clasa I, grad profesional principal-Compartiment pentru Situatii de Urgenta

Rezultatul probei scrise a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului pentru Situatii de Urgenta

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultat
1 Niculescu George Sergiu 82.9 ADMIS

 

 

  • Se poate formula contestaţie  în termen de cel mult  24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

Secretar al comisiei de concurs: gheorghe Gabriela-Florentina

  Afisat azi, 17.12.2019, ora 11.25, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

REZULTAT SELECTIE DOSARE- CONCURS RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL -COMPARTIMENT PENTRU SITUATII DE URGENTA

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR INSCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTĂ DE INSPECTOR,CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI EFORIE

 

 

Nr crt Funcția publică vacantă Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 Inspector, clasa I, grad profesional principal NICULESCU GEORGE-SERGIU ADMIS  

 

 

  • După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • proba scrisă se va sustine în data de 17.12.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie din eFORIE sUD, str Avram Iancu nr 3-SALA DE SEDINTE

 

Afisat azi, 11.12.2019, ora 14.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

 

Skip to content