ANUNT NR. 17118 din 20.06.2024

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:

2.1. imobil teren în suprafață de 290 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, bd. Ovidiu nr. 16A, identificat cu I.E. 103908, (pe acest teren se va asigura servitute de trecere pentru imobilul cu I.E. 103418, terenul este împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 340 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 177 din 31 iulie 2023 actualizată prin Hotărârea Consiliului Local Eforie nr. 38 din 29 februarie 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.2. imobil teren în suprafață de 269,70 mp (269 mp din măsurători) care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Vasile Alecsandri F.N., identificat cu I.E. 101980, (pe acest se va asigura servitute de trecere pentru imobilul cu I.E. 101981, terenul este neconstruibil, terenul este împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 177 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 178 din 31 iulie 2023 actualizată prin Hotărârea Consiliului Local Eforie nr. 38 din 29 februarie 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.3. imobil teren în suprafață de 60 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, bulevardul Soarelui nr. F.N., identificat cu I.E. 107843, (terenul este neconstruibil, terenul este afectat de rețele edilitare, câștigătorul licitației va devia rețelele edilitare (apa, canalizare, gaze naturale) prin grija și pe cheltuiala lui, acestea nu fac obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 47 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 40 din 29 februarie 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.4. imobil teren în suprafață de 146 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Mihail Kogalniceanu nr. FN, identificat cu I.E. 107540, (acest teren este afectat de retele de distributie a energiei electrice, terenul este împrejmuit, aceste nu fac obiectul vânzării, terenul este neconstruibil, prețul minim de pornire a vânzării este de 200 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 81 din 28 martie 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.5. imobil teren în suprafață de 135 mp (131 mp din masuratori) care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, bd. Nicolae Titulescu nr. 14C, identificat cu I.E. 107934, (accesul la acest teren se prin imobilul cu I.E. 107934, terenul este împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, terenul este neconstruibil, prețul minim de pornire a vânzării este de 64 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 109 din 30 aprilie 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.6.imobil teren în suprafață de 131 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Bucovinei nr. FN, identificat cu I.E. 108069, (terenul este împrejmuit si ocupat de constructii, acestea nu fac obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 161 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 127 din 31 mai 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.7. imobil teren în suprafață de 306 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Dr. Cantacuzino nr. FN, identificat cu I.E. 107961, (prețul minim de pornire a vânzării este de 149 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 130 din 31 mai din 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.8. imobil teren în suprafață de 136 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Dr. Cantacuzino nr. FN, identificat cu I.E. 107928, (terenul este neconstruibil, prețul minim de pornire a vânzării este de 131 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 131 din 31 mai 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.9. imobil teren în suprafață de 300 mp (301 mp din masuratori) care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Republicii nr. FN, lot 286, identificat cu I.E. 101165, (prețul minim de pornire a vânzării este de 101 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 132 din 31 mai 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.10. imobil teren în suprafață de 300 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. George Cosbuc nr. 37, identificat cu I.E. 107845, (terenul este împrejmuit partial, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 82 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 133 din 31 mai 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.11. imobil teren în suprafață de 592 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Oltului nr. FN, identificat cu I.E. 107876, (terenul este împrejmuit partial, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, pentru acest teren trebuie întocmit P.U.D. prețul minim de pornire a vânzării este de 55 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 134 din 31 mai 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.12. imobil teren în suprafață de 42 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Oltului nr. FN, identificat cu I.E. 107847, (terenul este neconstruibil, prețul minim de pornire a vânzării este de 46 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 135 din 31 mai 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.13. imobil teren în suprafață de 100 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Mihai Eminescu nr. FN, identificat cu I.E. 107918, (pe acest teren se pot realiza construcții doar pentru comerț, agrement, prețul minim de pornire a vânzării este de 222 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 136 din 31 mai 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.14. imobil teren în suprafață de 23 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Mugurilor nr. 31C, identificat cu I.E. 107440, (terenul este împrejmuit partial, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, terenul este neconstruibil, prețul minim de pornire a vânzării este de 113 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 137 din 31 mai 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.15. imobil teren în suprafață de 64 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Nicolae Balcescu nr. FN, identificat cu I.E. 107952, (terenul este împrejmuit partial, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, terenul este neconstruibil, prețul minim de pornire a vânzării este de 56 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 138 din 31 mai 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.16. imobil teren în suprafață de 504 mp si constructie care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Dorobantilor nr. 5D, identificat cu I.E. 107884, (terenul este împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, terenul nu are acces direct la un drum public, prețul minim de pornire a vânzării este de 179300 euro fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 141 din 31 mai 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.17. imobil teren în suprafață de 69 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Republicii nr. 82E, identificat cu I.E. 108040, (terenul este împrejmuit si ocupat de o constructie, acestea nu fac obiectul vânzării, terenul nu are acces la un drum care sa fie inventariat in domeniul public al orasului, terenul este neconstruibil, prețul minim de pornire a vânzării este de 54 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 143 din 31 mai 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.18. imobil teren în suprafață de 173 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Republicii nr. 82D, identificat cu I.E. 107869, (terenul este împrejmuit partial si ocupat de o constructie, acestea nu fac obiectul vânzării, terenul nu are acces la un drum care sa fie inventariat in domeniul public al orasului, terenul este neconstruibil, prețul minim de pornire a vânzării este de 57 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 144 din 31 mai 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.19. imobil teren în suprafață de 94 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Horia nr. FN, identificat cu I.E. 107950, (terenul este împrejmuit partial si ocupat de o constructie P+1E realizata fara acte, acestea nu fac obiectul vânzării, terenul este neconstruibil, prețul minim de pornire a vânzării este de 279 euro/mp fără T.V.A. la care se adauga contravaloarea constructiei radiate prin HCL 166/2020 de 10680 lei) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 145 din 31 mai 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.20. imobil teren în suprafață de 80 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Traian nr. FN, identificat cu I.E. 108082, (terenul este împrejmuit partial, aceasta nu face obiectul vânzării, terenul este neconstruibil, prețul minim de pornire a vânzării este de 119 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 146 din 31 mai 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.21. imobil teren în suprafață de 267 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Atlas nr. 44, identificat cu I.E. 108072, (terenul este împrejmuit partial, aceasta nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 68 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 147 din 31 mai 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.22. imobil teren în suprafață de 32 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Plantelor nr. FN, identificat cu I.E. 107880, (terenul este împrejmuit partial, aceasta nu face obiectul vânzării, terenul nu are acces direct la un drum public, terenul este neconstruibil, prețul minim de pornire a vânzării este de 79 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 148 din 31 mai 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.23. imobil teren în suprafață de 8 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 2C, identificat cu I.E. 107195, (terenul ocupat de o constructie fara acte, aceasta nu face obiectul vânzării, pentru acest teren trebuie întocmit P.U.Z., prețul minim de pornire a vânzării este de 239 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 149 din 31 mai 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.24. imobil teren în suprafață de 196 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Dr. Cantacuzino nr. FN, identificat cu I.E. 108043, (terenul este împrejmuit partial, aceasta nu face obiectul vânzării, terenul este neconstruibil, prețul minim de pornire a vânzării este de 165 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 150 din 31 mai 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală, Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța, incepand cu data de 01.07.2024.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar, care se achita la casierie.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.07.2024, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în documentația de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 30.07.2024, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 31.07.2024, ora 9:00, Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Avram Iancu nr. 2, în sala de ședințe

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

Anunțul curent face parte din : Licitatii Imobiliare
Sari la conținut