Anunt licitatie privind vanzarea unui teren

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 si Legii nr. 50/1991, republicate, modificate si completate, HCL 11/30.01.2019 Consiliul Local Eforie si Primaria Orasului Efoie cu sediul in Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, organizeaza licitatie privind vanzarea unui teren.

Documentatia licitatiei poate fi studiata si se poate procura contra cost la sediul organizatorului, Eforie Sud, str. Progresului, nr.1, incepand cu data de 06.05.2019.

Ofertele pentru licitatie se primesc la sediul organizatorului, la Registratura, pana la data de 16.05.2019, ora 12:00, iar acestea vor fi deschise la sediu, la data de 17.05.2019, ora 10:00.

Actele doveditoare privind calitatile si capacitatile si capacitatile cerute ofertantilor, precum si durata prin care ofertantii raman angajati prin termenii ofertei lor, vor fi conforme cu prevederile instructiunilor pentru ofertanti.

Puteti vizualiza varianta PDF la acest link

Anunțul curent face parte din : DADPP Anunt Public
Sari la conținut