ANUNȚ

În conformitate cu prevederile legale, pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea refugiatilor proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, cetățenii români au urmatoarele obligații:

– să declare la Serviciului Poliției Locală al Orasului Eforie persoanele pe care le găzduiește în ziua în care se cazează cetăţenii proveniți din zona conflictului armat din Ucraina,  pe email   politialocala@primariaeforie.ro  sau la sediul din Eforie Sud, str. Marasti, nr. 11, telefon 0241748116, 0728281870 conform Art.12 din OUG nr.194 din 12.12.2002” Condiţii cu privire la găzduirea străinilor(1) Străinul intrat legal pe teritoriul României, precum şi persoana care îl găzduieşte au obligaţia să anunţe despre aceasta organul de poliţie competent teritorial, în termen de 3 zile de la data intrării şi, respectiv, a găzduirii.”

– să depună în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la sediul Primariei Orașului Eforie, Eforie Nord ,Bulevardul Republicii , nr.17(incinta Casei de Cultura Eforie, telefon 0241748281) , o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care acestea declară că provin , intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana şi cazarea și  seria și numărul actului de identitate anexa 1 , anexa 2 la HG 494/08.04.2022  însoțite de actul de identitate al subsemnatului/subsemnatei, în copie documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei – actul nr. … din data ……….., în copie  si Anexa cu actele de indentitate ale cetatenilor străini sau apatrizii găzduiţi, aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina. 

– Pe formulare sa se stipuleze numărul de telefon al proprietarului, e-mailul proprietarului pentru a putea fi contactat. 

În ziua în care refugiații proveniți din zona conflictului armat din Ucraina se cazează în locația dumneavoastră vă rog sa transmiteți un e-mail pe adresa politialocala@primariaeforie.ro având urmatoarea formulare și să atasati copii ale pasapoartelor cetățenilor Ucrainieni

Subsemnatul …….mă adresez pentru înregistrarea în evidență a unui număr de ……. de refugiați ucrainieni cazați în imobilul situat în……………………………..:
numele si prenumele refugiaților, serie și numar act de identitate
Azi(data la care se trimite emailul)……… în imobilul situat în…………………………….. se regăsesc un nr de ……persoane,
– ….adulți ……. bărbați,…..femei ,
– …..copii … …baieți, …fete

Nume si prenume declarant
Număr de telefon declarant

În ziua în care refugiații proveniți din zona conflictului armat din Ucraina părăsesc locația dumneavoastra vă rog sa transmiteți un e-mail pe adresa politialocala@primariaeforie.ro având urmatoarea formulare și să atașați copii ale pasapoartelor cetățenilor Ucrainieni
Subsemnatul…..mă adresez pentru scoaterea din evidența a unui număr de ……. de refugiați ucrainieni cazați în imobilul situat în……………………………..:
numele si prenumele refugiaților, serie și numar act de identitate
Azi(data la care se trimite emailul)……… în imobilul situat în…………………………….. se regăsesc un nr de ……persoane:
-….adulți ……. bărbați,…..femei ,
-…..copii … …baieți, …fete

Nume si prenume declarant
Număr de telefon declarant

Nedeclararea la Serviciul Poliției Locală al Orasului Eforie pe email politialocala@primariaeforie.ro a persoanelor pe cere le gazduieste și nedepunerea în termenul legal al anexelor 1 si 2 ale HG 494/08.04.2022 la sediu UATO Eforie poate duce la imposibilitatea decontării cheltuielilor cu hrana si cazarea refugiaților proveniti din zona conflictului armat din Ucraina.

Anunțul curent face parte din : Comitetul Local pentru Situații de Urgență
Sari la conținut