Transparenta veniturilor salariale

LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

 LA DATA DE 30 MARTIE 2022

 

 

 1. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE
NR CRT FUNCȚIA INDEMNIZAȚIA LUNARĂ BRUTA

Conform Legii 153/2017

INDEMNIZATIE LUNARA BRUTA  MAJORATA CONF ART 16 ALIN 2 DIN LEGEA 153/2017
 1 PRIMAR 12480 15600
 2 VICEPRIMAR 10400 13000

Nota:

-Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica prevazute in anexa IX se stabilesc pe baza coeficientilor si a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, conform art 38 al.(3) lit f din Legea 153/2017

-Conform art 16 alin.2 din Legea nr 153/2017, indemnizatiile lunare ale primarului si viceprimarului care implementeaza proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se majoreaza cu  pana la 25%

-potrivit art 6 din HG325/2018 privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile,„ Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25% în funcţie de numărul de proiecte aflate în implementare pentru care unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de beneficiar, după cum urmează:

 1. a) pentru 1 proiect se acordă o majorare de 15%;
 2. b) pentru 2 proiecte se acordă o majorare de 20%;
 3. c) pentru 3 sau mai multe proiecte se acordă o majorare de 25%.”

 

Indemnizatii consilieri locali

Nr crt functia Suma maxima bruta
1 Consilier local 1248

Nota:        -Indemnizatiile consilierilor locali se stabilesc  conform art 212 din OUG 57/2019- Codul administrativ

 

Nr crt functia SALARIU DE BAZA

-lei-

Valoarea anuala a indemnizatiei hrana

– art 18 din Legea 153/2017

1 ADMINISTRATOR PUBLIC 12740 3806 lei

 

 

 1. FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINSTRATIE”

 I.SALARIZARE FUNCȚIONARI PUBLICI

 1. a) FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE
NR CRT FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONDUCERE SALARIU DE BAZA LUNAR

-lei-

VALOARE ANUALA INDEMNIZATIE/ NORMĂ DE HRANĂ

– ART 18 DIN Legea 153/2017

-OG26/1994 (pt politisti locali)

 
Grad I Grad II – lei-
1 SECRETAR UAT 9360 10296 3806
2 Director executiv 9152 10052 3806
3 Director Executiv adjunct, contabil sef 8695 9838 3806
4 Sef Serviciu, Arhitect Sef la nivel de oras 8372 9568 3806

 

5 Sef birou 7436 8008 3806
 • Salariile de bază includ gradația de vechime la nivel maxim

 

 1. Funcții publice de execuție
Nr crt Functia publica de executie Grad profesional Nivel studii Salariu de baza Valoarea anuala a indemnizatiei/ normei de hrana politist local

– art 18 din Legea 153/2017

-OG26/1994 (pt politisti locali)

-lei-

Gradatia 0 Gradatia 1 Gradatia 2 Gradatia 3 Gradatia 4 Gradatia 5
1 auditor Superior S 6665 7165 7523 7899 8097 8299 3806
Principal S 5965 6412 6733 7070 7246 7427 3806
asistent S 5266 5661 5944 6241 6397 6557 3806
2 Consilier, consilier juridic, expert, inspector, politist local Superior S 5878 6319 6635 6967 7141 7320 3806

 

Principal S 4479 4815 5056 5309 5442 5578 3806

 

Asistent S 3693 3970 4169 4377 4486 4598 3806

 

debutant S 3343 3594 3774 3963 4062 4164 3806

 

3 Referent de specialitate, politist local Superior SSD 4392 4721 4957 5205 5335 5468 3806
Principal SSD 4042 4345 4562 4790 4910 5033 3806
Asistent SSD 3518 3782 3971 4170 4274 4381 3806
debutant SSD 3168 3406 3576 3755 3849 3945 3806
4 Referent, politist local Superior M 3693 3970 4169 4377 4486 4598 3806 lei net
Principal M 3343 3594 3774 3963 4062 4164 3806
Asistent M 3168 3406 3576 3755 3849 3945 3806
debutant M 3081 3312 3478 3652 3743 3837 3806

 

 1. Salarizare personal contractual

a)Funcţii contractuale de conducere

NR CRT FUNCȚIA PUBLICĂ DE  CONDUCERE Studii SALARIU DE BAZA Valoare anuala norma de hrana

– art 18 din Legea 153/2017

-lei-

1 Director, inspector sef, sef sector, sef compartiment S 9690 3806
2 Director  adjunct, inspector sef adjunct, contabil sef, inginer sef S 8925 3806
3 Sef Serviciu, sef sectie S 8286 3806
4 Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu S 7650 3806

 

 1. Funcţii contractuale de execuţie
Nr.

crt

FUNCŢIA CONTRACTUALĂ DE EXECUŢIE Grad

Prof.

Nivel

Studii

Salariu

de bază  gradatia 0*)

Salariu

de bază  gradatia 1*)

Salariu

de bază  gradatia 2*)

Salariu

de bază  gradatia 3*)

Salariu

de bază  gradatia 4*)

Salariu

de bază  gradatia 5*)

Valoare anuala indemnizatie de hrana  – art 18 din Legea 153/2017
1 Auditor IA S 5965 6412 6733 7070 7247 7613 3806
Auditor I S 5266 5661 5944 6241 6553 6881 3806
Auditor II S 4567 4910 5156 5414 5549 5826 3806
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier IA S 4479 4815 5056 5309 5442 5578 3806
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier I S 4392 4721 4957 5205 5335 5468 3806
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier II S 2993 3217 3378 3547 3636 3727 3806
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier debutant S 2797 3007 3157 3315 3398 3483 3806
3 Consilier juridic IA S 5681 6107 6412 6733 6901 7074 3806
Consilier juridic I S     5463 5873 6177 6486 6648 6814 3806
Consilier juridic II S 5026 5403 5673 5957 6106 6259 3806
Consilier juridic debutant S 4042 4345 4562 4790 4910 5033 3806
4 Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist IA SSD 4042 4345 4562 4790 4910 5033 3806
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist I SSD 3518 3782 3971 4170 4274 4381 3806
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist II SSD 2993 3217 3378 3547 3636 3727 3806
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist debutant SSD 2797 3008 3158 3316 3399 3484 3806
5 Referent, inspector, arhivar,  referent, casier IA M 3343 3594 3774 3963 4062 4164 3806
Referent, inspector, arhivar,  referent, casier I M 2993 3217 3378 3547 3636 3727 3806
Referent, inspector, arhivar,  referent, casier II M 2906 3124 3280 3444 3530 3618 3806
Referent, inspector, arhivar,  referent, casier debutant M 2797 3008 3158 3316 3399 3484 3806
6 Agent agricol I M 3343 3594 3774 3963 4062 4164 3806
Agent agricol II M;G 2993 3217 3378 3547 3636 3727 3806
Agent agricol debutant M;G 2906 3124 3280 3444 3530 3618 3806
7 Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilogra IA M 3278 3524 3700 3885 3982 4082 3806
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilogra I M;G 3125 3359 3527 3703 3796 3891 3806
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilogra

 

debutant M;G 2906 3124 3280 3444 3530 3618 3806
8 Secretar   M;G 3125 3359 3527 3703 3796 3891 3806
Secretar debutant   M;G 2906 3124 3280 3444 3530 3618 3806
9 Administrator I M     3125 3359 3527 3703 3796 3891 3806
Administrator II M 2906 3124 3280 3444 3530 3618 3806
10 Şef depozit I M 3125 3359 3527 3703 3796 3891 3806
Şef depozit II M 2906 3124 3280 3444 3530 3618 3806
11 Casier, magaziner   M 3125 3359 3527 3703 3796 3891 3806
  Casier, magaziner debutant M;G 2906 3124 3280 3444 3530 3618 3806
12 Şef formaţie pază/pompieri   M;G 3125 3359 3527 3703 3796 3891 3806
13 Portar, paznic, pompier, bufetier, manipulant bunuri, curier   M;G 2709 2912 3058 3211 3291 3373 3806
14 Bucătar, lenjereasă   M;G 2906 3124 3280 3444 3530 3618 3806
Bucătar, lenjereasă debutant M:G 2862 3077 3231 3393 3478 3565 3806
15 Îngrijitor   M;G 2709 2912 3058 3211 3291 3373 3806
Îngrijitor debutant   M;G 2644 2842 2984 3133 3211 3291 3806
16 Maistru I M;G 3256 3500 3675 3859 3955 4054 3806
Maistru II M;G 3168 3406 3576 3755 3849 3945 3806
17 Şofer I M;G 3059 3288 3452 3625 3716 3809 3806
Şofer II M;G 3015 3241 3403 3573 3662 3754 3806
18 Muncitor calificat I M;G 3059 3288 3452 3625 3716 3809 3806
Muncitor calificat II M;G 3015 3241 3403 3573 3662 3754 3806
Muncitor calificat III M;G 2950 3171 3330 3497 3584 3674 3806
Muncitor calificat IV M;G 2906 3124 3280 3444 3530 3618 3806
19 Muncitor necalificat I M;G 2862 3077 3231 3393 3478 3565 3806
Muncitor necalificat II-fără sporuri M;G 2841 3054 3207 3367 3451 3537 3806

Nota:  -functiile sunt salarizate conform art 11 din Lg nr 153/2017 si HCL nr 331/22.12.2021,modificata prin HCL 70/22.03.2022

 

 1. Functii regasite in Anexa nr II Capitolul I Subcapitolul 2 alin (1) lit a pct 4 alin 4 si alin (3) pct 2.
Nr crt Functia/gradul/treapta profesionala Nivel

studii

Salariul de baza

Gradatia 0

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 1

-lei-

Salariul de baza

Gradatia

2

-lei-

Salariul de baza

Gradatia

3

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 4

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 5

-lei-

1 Asistent medical principal PL 3900 4193 4403 4623 4739 4857
2 Asistent medical PL 3850 4139 4346 4563 4677 4794

 

 1. Functii regasite in Anexa II capitolul I.3.2- (asistenta sociala)
Nr crt Functia/gradul/treapta profesionala Nivel

studii

Salariul de baza

Gradatia 0

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 1

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 2

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 3

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 4

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 5

-lei-

1 Asistent personal MG 2363

2550

2437

2550

2558 2686 2753 2822

 

-Personalul care exercita activitatea de control financiar  preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10%  conform  art 15 din Legea nr 153/2017

-Personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza cu pana la 50%, conform art 16 alin 1 din Legea nr 153/2017 si HG 325/2018

-Personalul care, potrivit programului  normal de lucru isi desfasoara  activitatea  intre orele 22 si 6 beneficiaza , pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestart in timpul noptii de 25% din salariul de baza, potrivit art 20 din Legea 153/2017

-Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de concurs, precum şi pentru cea desfăşurată în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii şi secretarii acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.(208 lei brut), conform art 42 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici

Valoarea   voucerelor de vacanta – 1450 lei/salariat, cu exceptia demnitarilor (primar, viceprimar) . S-au acordat in baza  OUG 8/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,  HG 215/2009 , cu modificarile si completarile ulterioare

-Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (346 lei-luna)- art 18 din Legea 153/2017

-Nivelul veniturilor salariale se stabileste, in conditiile prevazute  mai sus, fără a depăşi  valoarea indemnizaţiei lunare a viceprimarului.- art 11 alin4 din Legea 153/2017

-Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz. – art 25 din Legea 153/2017

Anunțul curent face parte din : Uncategorized
Sari la conținut