Transparenta veniturilor salariale la 30.03.2021

LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE
LA DATA DE 30 MARTIE 2021

  1. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE
NR CRT FUNCȚIA INDEMNIZAȚIA LUNARĂ BRUTA
Conform Legii 153/2017
INDEMNIZATIE LUNARA BRUTA MAJORATA CONF ART 16 ALIN 2 DIN LEGEA 153/2017
1 PRIMAR 12480 15600
2 VICEPRIMAR 10400

Nota:

-Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica prevazute in anexa IX se stabilesc pe baza coeficientilor si a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, conform art 38 al.(3) lit f din Legea 153/2017

-Conform art 16 alin.2 din Legea nr 153/2017, indemnizatiile lunare ale primarului si viceprimarului care implementeaza proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se majoreaza cu pana la 25%

-potrivit art 6 din HG325/2018 privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile,

„ Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25% în funcţie de numărul de proiecte aflate în implementare pentru care unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de beneficiar, după cum urmează:

a) pentru 1 proiect se acordă o majorare de 15%;

b) pentru 2 proiecte se acordă o majorare de 20%;

c) pentru 3 sau mai multe proiecte se acordă o majorare de 25%.”

Indemnizatii consilieri locali

Nr crt functia Suma maxima bruta
1 Consilier local 1248

Nota:
-Indemnizatiile consilierilor locali se stabilesc conform art 212 din OUG 57/2019- Codul administrativ

Nr crt functia SALARIU DE BAZA
-lei-
Valoarea anuala a indemnizatiei hrana
– art 18 din Legea 153/2017
–lei-
1 ADMINISTRATOR PUBLIC 10192 3806

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINSTRATIE”
I.SALARIZARE FUNCȚIONARI PUBLICI

  1. a) FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE
NR CRT FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONDUCERE SALARIU DE BAZA LUNAR
-lei-
VALOARE ANUALA INDEMNIZATIE/ NORMĂ DE HRANĂ
– ART 18 DIN Legea 153/2017
-OG26/1994 (pt politisti locali)
Grad I Grad II – lei-
1 SECRETAR UAT 9360 3806
2 Director executiv 8320 9360 3806
3 Director Executiv adjunct, contabil sef 7904 8944 3806
4 Sef Serviciu, Arhitect Sef la nivel de oras 7280 8320 3806
12360 lei -SEF SERV Politie locala-
5 Sef birou 6760 7280 3806
  • Salariile de bază includ gradația de vechime la nivel maxim
  1. Funcții publice de execuție
Nr crt Functia publica de executie Grad profesional Nivel studii Salariu de baza Valoarea anuala a indemnizatiei/ normei de hrana politist local
– art 18 din Legea 153/2017
-OG26/1994 (pt politisti locali)
-lei-
Gradatia 0 Gradatia
1
Gradatia 2 Gradatia
3
Gradatia
4
Gradatia
5
1 auditor Superior S 5795 6542 6878 7049 7220 3806
Principal S 5187 5855 6148 6302 6460 3806
asistent S 4579 4921 5167 5425 5561 5700 3806
2 Consilier, consilier juridic, expert, inspector, politist local Superior S 5111 5495 5770 6061 6213 6365 3806
12360 politist local
Principal S 3895 4187 4396 4617 4732 4845 3806/
12360 politist local
Asistent S 3211 3452 3625 3800 3895 3992 3806
12360 politist local
debutant S 2907 3125 3281 3445 3531 3619 3806
12360 politist local
3 Referent de specialitate, politist local Superior SSD 3819 4311 4526 4639 4750 3806
Principal SSD 3515 3968 4166 4270 4377 3806
Asistent SSD 3059 3288 3452 3625 3716 3809 3806
debutant SSD 2755 2962 3110 3266 3348 3432 3806
4 Referent, politist local Superior M 3211 3625 3800 3900 3990 3806
12360 politist local
Principal M 2907 3268 3431 3516 3604 3806
12360 politist local
Asistent M 2755 2961 3097 3249 330 3413 3806
12360 politist local
debutant M 2679 2880 3024 3175 3254 3335 3806
12360 politist local

 

  1. Salarizare personal contractual

a)Funcţii contractuale de conducere

NR CRT FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONDUCERE Studii SALARIU DE BAZA VALOARE ANUALA INDEMNIZATIE DE HRANĂ
– art 18 din Legea 153/2017
-lei-
1 Director, inspector sef, sef sector, sef compartiment S 7904 3806
2 Director adjunct, inspector sef adjunct, contabil sef, inginer sef S 7280 3806
3 Sef Serviciu, sef sectie S 6760 3806
4 Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu S 6240 3806

 

  1. Funcţii contractuale de execuţie
Nr.
crt
FUNCŢIA CONTRACTUALĂ DE EXECUŢIE Grad
Prof.
Nivel
Studii
Salariu
de bază gradatia 0*)
Salariu
de bază gradatia 1*)
Salariu
de bază gradatia 2*)
Salariu
de bază gradatia 3*)
Salariu
de bază gradatia 4*)
Salariu
de bază gradatia 5*)
Valoare anuala indemnizatie de hrana – art 18 din Legea 153/2017
1 Auditor IA S 5187 5576 5855 6148 6302 6460 3806
Auditor I S 4579 4921 5167 5425 5561 5700 3806
Auditor II S 3971 3806
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier IA S 3895 4187 4396 4617 4732 4845 3806
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier I S 3819 4105 4311 4526 4639 4750 3806
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier II S 2603 2798 2938 3085 3162 3241 3806
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier debutant S 2432 2614 2745 2882 2954 3028 3806
3 Consilier juridic IA S 4940 5311 5577 5856 6002 6302 3806
Consilier juridic I S 4750 5106 5361 5629 5770 5914 3806
Consilier juridic II S 4370 4698 4933 5180 5310 5443 3806
Consilier juridic debutant S 3515 3779 3698 3883 3980 4080 3806
4 Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist IA SSD 3515 3779 3968 4166 4270 4377 3806
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist I SSD 3059 3288 3452 3625 3716 3809 3806
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist II SSD 2603 2798 2938 3085 3162 3241 3806
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist debutant SSD 2432 2614 2745 2882 2954 3028 3806
5 Referent, inspector, arhivar, referent, casier IA M 2907 3125 3281 3445 3531 3619 3806
Referent, inspector, arhivar, referent, casier I M 2603 2798 2938 3085 3162 3241 3806
Referent, inspector, arhivar, referent, casier II M 2527 2717 2853 2996 3071 3148 3806
Referent, inspector, arhivar, referent, casier debutant M 2432 2614 2745 2882 2954 3028 3806
6 Agent agricol I M 2907 3125 3281 3445 3531 3619 3806
Agent agricol II M;G 2603 2798 2938 3085 3162 3241 3806
Agent agricol debutant M;G 2527 2717 2853 2996 3071 3148 3806
7 Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilogra IA M 2850 3064 3128 3284 3366 3450 3806
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilogra I M;G 2717 2921 3067 3220 3301 3384 3806
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilogra debutant M;G 2527 2717 2853 2996 3071 3148 3806
8 Secretar M;G 2717 2921 3067 3220 3301 3384 3806
Secretar debutant M;G 2527 2717 2853 2996 3071 3148 3806
9 Administrator I M 2717 2921 3067 3220 3301 3384 3806
Administrator II M 2527 2717 2853 2996 3071 3148 3806
10 Şef depozit I M 2717 2921 3067 3220 3301 3384 3806
Şef depozit II M 2527 2717 2853 2996 3071 3148 3806
11 Casier, magaziner M 2717 2921 3067 3220 3301 3384 3806
Casier, magaziner debutant M;G 2527 2717 2853 2996 3071 3148 3806
12 Şef formaţie pază/pompieri M;G 2717 2921 3067 3220 3301 3384 3806
13 Portar, paznic, pompier, bufetier, manipulant bunuri, curier M;G 2356 2533 2660 2793 2863 2935 3806
14 Bucătar, lenjereasă M;G 2527 2717 2853 2996 3071 3148 3806
Bucătar, lenjereasă debutant M:G 2489 2676 2810 2951 3025 3101 3806
15 Îngrijitor M;G 2356 2533 2660 2793 2863 2935 3806
Îngrijitor debutant M;G 2299
2300
2471 2595 2725 2793 2863 3806
16 Maistru I M;G 2831 3043 3195 3355 3439 3525 3806
Maistru II M;G 2755 2962 3110 3266 3348 3432 3806
17 Şofer I M;G 2660 2860 3003 3153 3232 3313 3806
Şofer II M;G 2622 2819 2960 3108 3186 3266 3806
18 Muncitor calificat I M;G 2660 2860 3003 3153 3232 3313 3806
Muncitor calificat II M;G 2622 2819 2960 3108 3186 3266 3806
Muncitor calificat III M;G 2565 2757 2895 3040 3116 3194 3806
Muncitor calificat IV M;G 2527 2717 2853 2996 3071 3148 3806
19 Muncitor necalificat I M;G 2489 2676 2810 2951 3025 3101 3806
Muncitor necalificat II-fără sporuri M;G 2470 2655 2788 2927 3000 3075 3806

Nota:
-functiile sunt salarizate conform art 11 din Lg nr 153/2017 si HCL nr 43/24.04.2019

  1. Functii regasite in Anexa nr II Capitolul I Subcapitolul 2 alin (1) lit a pct 4 alin 4 si alin (3) pct 2.din Legea 153/2017
Nr crt Functia/gradul/treapta profesionala Nivel
studii
Salariul de baza
Gradatia
0
-lei-
Salariul de baza
Gradatia
1
-lei-
Salariul de baza
Gradatia
2
-lei-
Salariul de baza
Gradatia
3
-lei-
Salariul de baza
Gradatia
4
-lei-
Salariul de baza
Gradatia
5
-lei-
1 Asistent medical principal PL 3900 4193 4403 4623 4739 4857
2 Asistent medical PL 3850 4139 4346 4563 4677 4794

 

  1. Functii regasite in Anexa II capitolul I.3.2- (asistenta sociala) din Legea 153/2017

 

Nr crt Functia/gradul/treapta profesionala Nivel
studii
Salariul de baza
Gradatia 0
-lei-
Salariul de baza
Gradatia 1
-lei-
Salariul de baza
Gradatia 2
-lei-
Salariul de baza
Gradatia 3
-lei-
Salariul de baza
Gradatia 4
-lei-
Salariul de baza
Gradatia 5
-lei-
1 Asistent personal MG 2232
2300
2335 2451 2574 2638 2704

-Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10% conform art 15 din Legea nr 153/2017

-Personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza cu pana la 50%, conform art 16 alin 1 din Legea nr 153/2017 si HG 325/2018

-Personalul care, potrivit programului normal de lucru isi desfasoara activitatea intre orele 22 si 6 beneficiaza , pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestart in timpul noptii de 25% din salariul de baza, potrivit art 20 din Legea 153/2017

-Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de concurs, precum şi pentru cea desfăşurată în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii şi secretarii acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.(208 lei brut), conform art 42 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici

-Valoarea voucerelor de vacanta – 1450 lei/salariat, cu exceptia demnitarilor (primar, viceprimar) . S-au acordat in baza OUG 8/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 215/2009 , cu modificarile si completarile ulterioare

-Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (346 lei-luna)- art 18 din Legea 153/2017

-Nivelul veniturilor salariale se stabileste, in conditiile prevazute mai sus, fără a depăşi valoarea indemnizaţiei lunare a viceprimarului.- art 11 alin4 din Legea 153/2017

-Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz. – art 25 din Legea 153/2017

Anunțul curent face parte din : Uncategorized
Sari la conținut