Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

concursul de  recrutare  organizat pentru un  post  contractual de paznic in cadrul Primariei Orasului Eforie

(sustenabilitate proiect „Parc recreere Oras Eforie”)

 

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de a constatat urmatoarele rezultate:

 

Nrcrt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observatii
1. STOICA VASILE-CATALIN ADMIS  

 

Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 8 ianuarie 2019, ora 10.00, la sediul  din strada Avram Iancu nr 2 (in sala de sedinte a Consiliului Local Eforie)

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucratoare de la data  afişarii, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 si se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina

 

Afisat astazi 03.01.2019 ora 12.00

Skip to content