selectie dosare concurs recrutare inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Urbanism și Disciplina în construcții

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional superior din cadrul SERVICIULUI URBANISM SI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

 

                Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1   M.I 26949/25.08.2021 ADMIS  
       

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 04.10.2021, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 Afisat azi, 29.10.2021, ora 12.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut