selectie dosare concurs recrutare auditor, clasa I, grad profesional superior

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 ID   Nr inreg. 5553/07.03.2023 ADMIS  

 

  •  proba scrisă  se va sustine în data de 31.03.2023, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

   

Afisat azi, 27.03.2023, ora 13.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

 

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut