Document afişare selecţie dosare

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la
concursul de recrutare organizat pentru funcţia contractuala de paznic in

cadrul Primariei Orasului Eforie

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin (2) si art 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a un ui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

1. Asan Mursel-   dosar ADMIS
2. Sulcu Mihai – dosar RESPINS -lipsa dovada vechime 1 an in post similar
3. Badea Ion- dosar  ADMIS
4 Septar Temogen- dosar RESPINS -lipsa dovada vechime 1 an in post similar

 

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 17 iunie 2015, ora 9.00, la sediul din strada Avram Iancu (in sala de sedinte a Consiliului Local Eforie)
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 si se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, referent de specialitate Burhoch Maria Lucia

Secretar,
.Gheorghe Gabriela-Florentina
Inspector Comp Resurse Umane

Skip to content