Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea funcţiei publice  de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional principal  din cadrul Biroului  Executari Silite din   cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Functia  pt care candideaza Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 Fatu Mihail Costin Inspector, clasa I, grad profesional  principal RESPINS Nu indeplineste conditiile de studii  , respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,  in domeniul stiintelor economice
2 Zambila Lucian Inspector, clasa I, grad profesional principal ADMIS  

 

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 07.03.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

Afisat azi, 04.03.2019, ora 13.15, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

 

Skip to content