Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional  debutant din cadrul Compartimentului Stare Civila- SPCLEP Eforie -din  cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 Topoleanu Mădălina-Irena ADMIS  
2 Stoian Cosmina- Magdalena ADMIS  
3 Cristu Greta- Alina ADMIS  
4 Stoian Nicoleta ADMIS  
5 Dima Anamaria ADMIS  
6 Manea-Vechiu Cristian ADMIS  
7 Cristea Georgiana Aneta ADMIS  
8 Reinbold Andreea ADMIS  
9 Sărăcilă Octavia ADMIS  
10 Bujor Nicoleta ADMIS  

 

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 10.07.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie din str Avram Iancu nr 3
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

Afisat azi, 03.07.2019, ora 13.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

Skip to content