Rezultatul probei scrise / interviului (ingrijitor Cresa Oras Eforie)

Concurs de recrutare organizat pentru postul contractual vacant de ingrijitor din cadrul
Cresei Oras Eforie

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 286 / 2011 privind regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs incheie prezentul proces verbal privind rezultatul final.

Nr crt Nr de înscriere al candidatului Punctaj probă scrisă Punctaj probă interviu Punctaj final al concursului Rezultat final
1 112 68,34 puncte 98,67 puncte 83,51 puncte ADMIS
2 118 69,67 puncte 81,00 puncte 75,34 puncte RESPINS

In urma concursului pentru ocuparea postului de ingrijitor, doamna cu numarul de inscriere a dosarului 112, a fost declarata admisa.

In termen de 15 zile calendaristice de la afisarea rezultatului, doamna este obligata sa se prezinte la post.

Afisat astazi, 28.06.2021.

Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghiță Mihaela Daniela

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut