Rezultatul probei scrise al Concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor

Având în vedere prevederile art. 30 din Hotarârea Guvernului nr.286/2011 privind regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, comisia de concurs încheie prezentul proces verbal privind rezultatul probei scrise.

Nr crt Nr de înscriere al candidatului Punctaj probă scrisă Rezultat probă scrisă
1 118 69,67 puncte ADMIS
2 112 68,34 puncte ADMIS
3 119 26,67 puncte RESPINS

Candidaţii nemultumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotarârea Guvernului nr.286/201 1.

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta luni 28.06.2021, ora 11 la sediul Creşei Oraş Eforie.

Afişat astăzi, 25.06.2021, ora 10, la sediul Creşei Oraş Eforie.

Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghiță Mihaela Daniela

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut