rezultatul probei scrise a examenului de promovare in gradul profesional superior celui detinut

 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj proba scrisa Rezultatul probei scrise
1 G.  B- G

Nr inreg. 6631/17.03.2023

80.16 ADMIS
2 C.  A- I

Nr. Înreg.6950/20.03.2023

67.9 ADMIS

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 03.04.2023, ora 14.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3
Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut