Nr 24133/10.09.2019

Rezultatul probei scrise a concursului  organizat pentru ocuparea funcţiei publice  de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul  Compartimentului Stare Civila- SPCLEP EFORIE

 

Nr crt Functia  pt care

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj obtinut Rezultatul

ADMIS / RESPINS

1 Anghel Andra Camelia 22.33 RESPINS
2 Bulagea Stefana-Manuela 17.00 RESPINS
3 Bujor Nicoleta 41.66 RESPINS
4 Cristu Greta- Alina RESPINS- neprezentat
5 Ghiță Daniela 33.33 RESPINS
6 Iancu Valentin Adrian —- RESPINS-neprezentat
7 Moise Georgiana 23.33 RESPINS
8 Nenciu Georgiana Simona 39.00 RESPINS
9 Peneoașu Seniz —- RESPINS – Neprezentat
10 Sărăcilă Octavia 30.66 RESPINS
11 Stoian Nicoleta 51.00 ADMIS
12 Văduva Niculina-Alina —– RESPINS- neprezentat

 –Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 618 alin (15) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  si art 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

-Candidatii declarati ADMIS vor sustine proba interviu in data de 12.09.2019 ora 13.30

  Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Skip to content