Rezultatul probei interviu  a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului pentru Situatii de Urgenta

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultat
1 Niculescu George Sergiu 90,33 ADMIS

 

 

  • Se poate formula contestaţie  în termen de cel mult  24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

             Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

Afisat azi, 17.12.2019, ora 12.45, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

Skip to content