Rezultate proba scrisa- examen promovare in grad profesional

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. d) şi art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale  probei scrise: 

 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctajul obtinut la proba scrisa Rezultatul probei scrise
1 1.     I-B A-C 32318/09.12.2021 60 ADMIS
2 2.     S E- N   32251/09.12.2021 58,33 ADMIS
3 3.    P. O-A 32252/09.12.2021 60 ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane
Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut