Rezultate proba scrisa concurs recrutare functie publica de politist local, clasa I, grad profesional debutant-Serviciul Politie Locală

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. d), art 59 şi art. 60 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj obtinut Rezultatul probei scrise
1 N Ș-M

    Nr inreg. 8292/29.03.2022

76,5 ADMIS
2 H. C-B

Nr inreg. 8329/29.03.2022

53,56 ADMIS
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 18.04.2022, ora 14.00, la sediul Politiei Locale din Eforie Sud, str Mărăști nr 11
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane
Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut