Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. d), art 59 şi art. 60 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj obtinut Rezultatul probei scrise
1 N Ș-M

    Nr inreg. 8292/29.03.2022

76,5 ADMIS
2 H. C-B

Nr inreg. 8329/29.03.2022

53,56 ADMIS
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 18.04.2022, ora 14.00, la sediul Politiei Locale din Eforie Sud, str Mărăști nr 11
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

OBLIGAȚIA DE PLATĂ A TAXEI DE PROMOVARE TURISTICĂ

(1)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se percepe în sumă de 3 lei/persoană/noapte cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

(2)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se datorează de către unitatea de cazare, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Cititi mai mult

Sari la conținut