Rezultatul probei scrise din data de 26.05.2016 la

concursul  organizat pentru ocuparea  a doua posturi contractuale vacante de  referent, gradul II  din cadrul  Serviciului Afaceri externe si protocol- sustenabilitate proiecte Centre de Informare Turistica  din cadrul  Primăriei Orasului Eforie
 

Având în vedere prevederile art. 19 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs  incheie  prezentul proces verbal  privind  selectia dosarelor depuse pentru concurs .

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul probei scrise OBSERVATII
1. ZAMBILA GEORGIANA 54.6 ADMIS
2. ASAN MURSEL 24 RESPINS
3 OMER SERGHIN 72 ADMIS

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucratoare care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 30.05.2016, ora 14.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
  • Afişat astăzi, 27.05.2016, ora 13.00, la sediul Primariei Oraşului Eforie
Skip to content