Rezultatul  interviului la

concursul  organizat pentru ocuparea unei  funcţii publice  de executie vacanta de politist local clasa I, gradul profesional debutant  din cadrul  Serviciului Politie Locala  din cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale  interviului  sustinut in data de 02.08.2017  ora 13.00:

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj Rezultatul  probei
1 Paraschiva Alexandra Oana 88 ADMIS
 
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

Afişat astăzi, 02.08.2017, ora 14.27, la sediul  Primariei Oraşului Eforie, precum si la sediul Politiei Locale

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs

Skip to content