Rezultatul selectiei dosarelor înscrise la

concursul  organizat pentru ocuparea unui post contractual  vacant de executie de  inspector de specialitate debutant din cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol- Compartiment Sustenabilitate proiecte cu finantare europeana- proiect Centrul  National de Informare si Promovare Turistica oras Eforie Sud

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale;

Comisia de concurs  a analizat  in data de 28.12.2018 dosarele  inscrise la concurs si comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observatii
1. SPIRIDON LUIZA- GEORGETA ADMIS  
2. ZAMBILA GEORGIANA ADMIS  
3 SANDA RODICA ADMIS  
4 CANDIDATU NICOLETA ADMIS  
5 CĂRĂULEANU IONUȚ BOGDAN ADMIS  
6 ALESTAR CLAUDIA GABRIELA ADMIS  
7 PAULENCO CARMEN-ANDREEA ADMIS  
8 SĂRĂCILĂ MARIA-EMILIA ADMIS  

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba de cunoastere a unei limbi straine  în data de 09.01.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie-
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucratoare  de la data  afişarii, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare  in grade sau trepte profesionale imediat superioare  a persionalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

Secretar al Comisiei de concurs:

Gheorghe Gabriela-Florentina

Skip to content