Rezultat selectie dosare examen promovare in gradul profesional superior celui detinut

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 N M- R

2516/27.01.2022

ADMIS  
2 D F

2663/28.01.2022

ADMIS  
3 E M

2661/28.01.2022

ADMIS  

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 16.02.2022, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

Afisat azi, 08.02.2022, ora 13.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut