Rezultat selectie dosare concurs

– recrutare functie publica de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesinal superior – Birou Executari Silite

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 U.A  22318/25.08.2021 ADMIS  
2 D.C  22680/30.08.2021 RESPINS -nu intruneste conditiile de vechime in specialitatea studiilor de min 7 ani

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 14.09.2021, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

Afisat azi, 07.09.2021, ora 11.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

 

Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut