Rezultatul selectiei  dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea unei  funcţii publice  de executie vacanta de inspector clasa I, gradul profesional debutant din cadrul  Serviciului Afaceri Externe si Protocol din cadrul  Primăriei Orasului Eforie

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Brojbă Simona ADMIS  
2. Meuţă Răzvan RESPINS – dosar incomplet (lipsa declaratie pe propria răspundere ca nu a desf activitati de politie politica)
3 T.C.A. ADMIS  
4 Toader Alina ADMIS  
5 Durdici Florentina ADMIS  
6 Hurjei Iordana Ioana ADMIS  
7 Cadîr Dorina ADMIS  

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 29.08.2016, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

  • Afişat astăzi, 24.08.2016, ora 10.00, la sediul Primariei Oraşului Eforie
Skip to content