Rezultat selectie dosare – concurs post contractual vacant de asistent medical generalist

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1. 1.M S-F

   Nr inreg. 8677/31.03.2022

RESPINS -lipsa dovada vechime in muncă in specialitatea studiilor de minim 6 luni

-lipsa aviz anual pentru autorizarea exercitarii profesiei

-cazier expirat

2. 2.  T. G.

    Nr inreg. 9177/05.04.2022

ADMIS  
3. 3.  D.  D.

9761/12.04.2022

ADMIS  
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 21.04.2022, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3

   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucratoare de la data  afişarii, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 si se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut