Rezultat selectie dosare – Concurs pentru 2 functii de executie din cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

Nr crt Functia scoasa la concurs Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 Inspector, clasa I, grad profesional superior N.C

13567/25.05.2022

RESPINS -Nu indeplineste condițiile de studii solicitate -studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă conf.art. 386 lit a din OUG 57/2019 privind codul administrativ

-Lipsa adeverinta  care atestă starea de sănătate , eliberată de medicul de familie

2 Inspector, clasa I, grad profesional debutant A.L

14192/31.05.2022

RESPINS -Nu indeplineste condițiile de studii solicitate-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă conf art 386 lit a din OUG 57/2019 privind codul administrativ

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

Afisat azi, 07.06.2022, ora 14.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut