Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea a doua  funcţii publice  de executie vacante din cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii  cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Functia   publica pentru care se organizeaza concurs Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 Inspector, clasa I, grad profesional  asistent Mamo Ioana ADMIS
2 Inspector, clasa I, grad profesional principal ———– ——-

 

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 25.03.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie-
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

Afisat azi, 19.03.2019, ora 14.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

 

Skip to content