rezultat selectie dosare concurs inspector de specialitate II – sustenabilitate proiect Centre Nationale de Informare si Promovare Turistica

Rezultatul selectiei dosarelor înscrise la

concursul  organizat pentru ocuparea unui post contractual  vacant de  inspector de specialitate II din cadrul Serviciului Afaceri externe si Protocol- Compartiment Sustenabilitate proiecte cu finantare europeana- proiect Centre Nationale de informare si promovare Turistica oras Eforie

 

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale;

Comisia de concurs  a analizat dosarele  inscrise la concurs si comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pe care s-a inscris la concurs Rezultatul selecţiei dosarelor Observatii
1. Tanu Filofteia Inspector de specialitate   gr II RESPINS -nu intruneste conditiile de vechime in  specialitatea studiilor absolvite
2. Boanta Robert -Constantin Inspector de specialitate gr II ADMIS  

 

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba practica de limba straina în data de 21.09.2016, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare  in grade sau trepte profesionale imediat superioare  a persionalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

  • Afişat astăzi, 14.09.2016, ora 14.30, la sediul Primariei Oraşului Eforie
Anunțul curent face parte din : Uncategorized
Sari la conținut