Rezultatul selectiei dosarelor înscrise la

concursul  organizat pentru ocuparea unui post contractual  vacant de  inspector de specialitate II din cadrul Serviciului Afaceri externe si Protocol- Compartiment Sustenabilitate proiecte cu finantare europeana- proiect Centre Nationale de informare si promovare Turistica oras Eforie

 

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale;

Comisia de concurs  a analizat dosarele  inscrise la concurs si comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pe care s-a inscris la concurs Rezultatul selecţiei dosarelor Observatii
1. Tanu Filofteia Inspector de specialitate   gr II RESPINS -nu intruneste conditiile de vechime in  specialitatea studiilor absolvite
2. Boanta Robert -Constantin Inspector de specialitate gr II ADMIS  

 

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba practica de limba straina în data de 21.09.2016, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare  in grade sau trepte profesionale imediat superioare  a persionalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

  • Afişat astăzi, 14.09.2016, ora 14.30, la sediul Primariei Oraşului Eforie
Skip to content