Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional  debutant din cadrul Compartimentului Stare Civila- SPCLEP Eforie -din  cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 Bulagea Stefana-Manuela ADMIS  
2 Văduva Niculina-Alina ADMIS  
3 Moise Georgiana ADMIS  
4 Cristu Greta- Alina ADMIS  
5 Stoian Nicoleta ADMIS  
6 Anghel Andra Camelia ADMIS -cu mentiunea  ca declaratia prevazuta in locul cazierului judiciar sa fie inlocuita cu cazierul judiciar  in termenul prevazut de art 49 alin (4) din HG 611/2008, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

 

7 Nenciu Georgiana Simona ADMIS  
8 Sărăcilă Octavia ADMIS  
9 Ghiță Daniela ADMIS  
10 Bujor Nicoleta ADMIS  
11 Peneoașu Seniz ADMIS  
12 Iancu Valentin Adrian ADMIS -cu mentiunea  ca declaratia prevazuta in locul cazierului judiciar sa fie inlocuita cu cazierul judiciar  in termenul prevazut de art 49 alin (4) din HG 611/2008, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

 

 

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 10.09.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie din str Avram Iancu nr 3
Skip to content