Rezultatul probei scrise din data de 08.01.2019 la

concursul  organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de  paznic  din cadrul Primariei Oras Eforie- -sustenabilitate proiect „Parc recreere Oras Eforie”

 

           Având în vedere prevederile art. 19 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs  incheie  prezentul proces verbal  privind  selectia dosarelor depuse pentru concurs .

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul probei scrise OBSERVATII
1 Stoica Vasile Catalin 69,66 ADMIS

 

  •  proba interviu se va sustine  în data de 10.01.2019, ora 14.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
  • Afişat astăzi, 8.01.2019, ora 14.00, la sediul Primariei Oraşului Eforie
Skip to content