Rezultat proba scrisa examen promovare in grad profesional superior celui detinut

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj proba scrisa Rezultatul probei scrise
1 N M- R

2516/27.01.2022

83 ADMIS
2 D F

2663/28.01.2022

89 ADMIS
3 E M

2661/28.01.2022

84 ADMIS

– Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 18.02.2022, ora 12.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3

Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina
Afisat azi, 16.02.2022, ora 12.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1, precum si la sediul din str Avram Iancu nr 3

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut