Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea

functiei publice de executie de referent, clasa |III, grad professional superior

in  cadrul Biroului Executari Silite

 

 

Nt crt Numele si  prenumele Punctaj obtinut rezultat
1 Draghici Camelia -Luminita 47 RESPINS

 

 

-In conformitate cu art 618 alin 15 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ si art 63 din HG 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, candidatii nemultumiți de rezultatele obtinute  pot formula contestatie in cel mult 24 ore de la afisare. Contestatia se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

Secretar comisie: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

Afisat 12.11.2019 ora 13.40

Skip to content