Rezultatul probei scrise a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Executari Silite

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultat
1 Fatu Mihail Costin NU ESTE CAZUL  
2 Zambila Lucian 65 ADMIS

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane
  • Proba interviu se va sustine in data de 11.03.2019 ora 15.00

 

  

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentin

 

 

 

a

Skip to content