Rezultatul probei scrise a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de politist local , clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Politie Locala  cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultat
1 POPA GELU 0

NEPREZENTAT

RESPINS
2 ROADEFER CAMELIA 0

NEPREZENTAT

RESPINS
3 COCOS ADELINA ILEANA 55.12 ADMIS
4 ZIBILEANU GAVRILA 47,7 RESPINS
5 POPA CRISTIANA 0

NEPREZENTAT

RESPINS

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 23.01.2019, ora 14.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Skip to content