Rezultat proba scrisa -concurs inspector

Rezultatul probei scrise la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional superior din cadrul Birou Executari Silite

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj proba scrisa Rezultatul probei scrise
1 P.S

          4769/2021

neprezentat RESPINS
2  T. R-C

          4459/2021

80 ADMIS

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 17.03.2021, ora 14.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 4

    

Afisat azi, 12.03.2021, ora 14.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1, precum  precum si la sediul din str Avram Iancu nr 3

 

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut