Rezultatul probei scrise a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Stare Civila din cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultatul
1 Chiaburu Anda Alina 21,8 RESPINS
2 Iladi-Isachi Adina- Lidia —– Nu s-a prezentat
3 Manea-Vechiu Cristian 40,6 RESPINS

 

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Skip to content