Rezultat proba interviu examen promovare in grad profesional superior celui detinut

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj proba interviu Rezultatul probei interviu
1 N M- R

2516/27.01.2022

94 ADMIS
2 D F

2663/28.01.2022

95,6 ADMIS
3 E M

2661/28.01.2022

93 ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

Secretar al Comisiei de concurs: G G-F
Afisat azi, 22.02.2022, ora 11.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1, precum si la sediul din str Avram Iancu nr 3

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut