rezultat proba interviu examen promovare in grad profesional celui detinut

Rezultatul probei interviu  a concursului/examenului   organizat pentru promovarea în gradul profesional superior celui deținut pentru funcționarii din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Primaria Orașului  Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. d) şi art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultatele probei scrise:

 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctajul obtinut la proba interviu   Rezultatul probei interviu
1 1.    I-B A-C

32318/09.12.2021

78 ADMIS
2 2.     S E N

32251/09.12.2021

77 ADMIS
3 3.     P A O

32252/09.12.2021

80,33 ADMIS

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

      

 

Afisat azi, 23.12.2021, ora 15,30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut