Rezultat proba interviu concurs recrutare politist local, clasa I, grad profesional debutant

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj obtinut Rezultatul probei

interviu 

1 N Ș-M

    Nr inreg. 8292/29.03.2022

77,33 ADMIS
2 H. C-B

Nr inreg. 8329/29.03.2022

Neprezentat RESPINS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

Afisat azi, 18.04.2022, ora 15.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1  precum si la sediul Politiei Locale din Eforie Sud, str Mărăști nr 11
Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut