Rezultatul  probei  interviu a concursului  organizat pentru ocuparea unei  funcţii publice  de executie vacanta de inspector, clasa I, gradul profesional  principal din cadrul  Biroului Executari Silite

 

                Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale  interviului  sustinut in data de 07.03.2019  ora 15.00:

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj Rezultatul  probei
1 Fătu Mihail Costin —- Nu este cazul
2 Zambila Lucian 67.66 ADMIS

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

Afişat astăzi, 07.03.2019, ora 15.40., la sediul  Primariei Oraşului Eforie- Directia Economica- str Avram Iancu nr 3

 

       Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe gabriela Florentina

Skip to content