Rezultatul  probei  interviu

a concursului organizat pentru ocuparea  a doua funcţii publice  de executie vacante  din cadrul  Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

 

  

Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale  interviului

 

Nr crt Functia vacanta scoasa la concurs Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut la interviu
Rezultatul  probei interviu
1 Inspector, clasa I, grad profesional asistent Mamo Ioana 82 ADMIS
2 Inspector, clasa I, grad profesional principal    ——- —— —–

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

Skip to content