Rezultatul probei interviu  a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de politist local , clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Politie Locala

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultat
1 Gherghinoiu Bogdan -George 78.33 ADMIS

Se poate formula contestaţie  în termen de cel mult  24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Skip to content