Rezultat proba interviu a concursului de recrutare in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant- Birou Executari Silite

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctajul probei interviu Rezultatul/ Observatii
1 D. A.

   Nr inreg. 18699/15.07.2022

83 ADMIS

Candidaţul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

Afisat azi, 03.08.2022, ora 12.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1 Eforie Sud, str Avram Iancu nr 3

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut